≡ Menu

Werkwijze

Wij zijn beiden gestalttherapeuten en Emotional Focus Therapie therapeut. Dat betekent dat wij kijken hoe de partners in het hier-en-nu met elkaar contact maken. Non-verbale signalen en de onderliggende emoties spelen hierbij een belangrijke rol. In de EFT-relatietherapie is er aandacht voor de vroege hechting bij de partners.

In een intake of kennismakingsgesprek kijken we wat er speelt in jullie relatie. Wij geven vervolgens aan wat wij voor jullie kunnen betekenen. Daarna kunnen jullie bepalen of onze manier van werken jullie aanspreekt en of het voldoende ‘klikt’ met ons. Zo ja , dan plannen we vervolgafspraken met jullie in.

Tijdens het kennismakingsgesprek is het mogelijk dat jullie direct al nieuwe dingen ontdekken. “Dat mijn partner er op die manier tegenaan kijkt wist ik helemaal niet” is een opmerking die wij vaak horen in het kennismakingsgesprek. Of: “Het lucht me op door dit rustig te kunnen vertellen, thuis krijgen we er vaak gelijk ruzie over”.

In de therapie ga je in gesprek met je partner. Wij kijken als relatietherapeuten naar de manier hoe jullie contact maken met elkaar en wat er precies tussen jullie gebeurt tijdens het gesprek met elkaar. Wanneer er bijvoorbeeld communicatieproblemen zijn dan zien wij dat direct voor onze ogen gebeuren. We geven suggesties hoe jullie in het gesprek dingen anders kunnen aanpakken. Vervolgens kunnen jullie daar dan weer thuis mee aan de slag. Wij stemmen daarbij steeds af op jullie ervaringen, behoeften en wensen.

Daarna gaan we meer de diepte in. Het ontrafelen van beschadigingen  in patronen uit de jonge hechting. Die zijn vaak van grote invloed op de emoties in je intieme relatie.

Dat wij – een man en een vrouw – samen therapie geven is iets bijzonders. Twee therapeuten zien, horen, voelen en weten meer dan één. Bovendien bekijkt Clara de dingen van een vrouwelijke kant en Jack van een mannelijke kant. Een ander voordeel van werken met twee therapeuten is dat wij met elkaar overleggen terwijl jullie erbij zitten. Zo stemmen wij op elkaar af met als doel om jullie zo goed mogelijk te begeleiden. En onze ervaring is dat beide partners nieuwe inzichten krijgen van onze onderlinge gesprekken. Overigens is onze ervaring dat voor homoseksuele relaties relatietherapie met twee therapeuten dezelfde voordelen biedt als voor heteroseksuele relaties.

Privacy en Kwaliteit

AVG: U hebt het wettelijke recht op privacy, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). W hechten belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In een privacy policy wordt uitgelegd hoe we hiermee omgaan.

Dossier: we vragen om uw schriftelijke toestemming voor overleg met uw huisarts. Aan anderen, zoals Arbo-artsen, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft.

Mochten dossiergegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan uzelf en uw behandelaar mag uw dossier inzien, en degenen die u schriftelijk toestemming geeft. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van de Praktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier tegen een redelijke vergoeding voor de kosten.

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 20 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Financiële gegevens worden na 7 jaar vernietigd.

Bent u van mening dat we niet goed omgaan met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, laat dat dan z.s.m. weten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
We maken gebruik van tijdelijke cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Disclaimer: De website bevat links naar externe websites. Praktijk Clara Bartelds noch Praktijk voor Therapie en Begeleiding staan niet in voor de wijze waarop op deze externe websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Kwaliteit

Kwaliteitswaarborging van het zorgproces
Clara Bartelds is aangesloten bij de NVPA (erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten) en de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie). Jack van Liesdonk is aangesloten bij de NVAGT en de EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

We houden ons aan de beroepscode die de beroepsverenigingen hebben opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psychosociaal therapeut en gestalttherapeut moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarnaast werken we volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), zie meer hierover verderop bij Klachtenbeleid. Behandelingen binnen de praktijk voldoen aan de stand van de wetenschap. We nemen deel aan intervisie en supervisie bijeenkomsten en neemt deel aan bij- en nascholing. Tenslotte is er is een calamiteiten beleid: indien een van ons onverwacht iets ernstigs overkomt zoals overlijden, dan zal er contact met u worden opgenomen door een collega psychosociaal therapeut of gestalttherapeut.

Kwaliteitscheck

In oktober 2021 heeft de visitatiecommissie van de NVPA na een visitatie van Praktijk Clara Bartelds een positieve beoordeling afgegeven. Het betreft toetsing op bevoegdheid, bekwaamheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Cliënttevredenheidsonderzoek

De cliëntervaringen worden regelmatig gemeten. Daarnaast wordt aan het einde van elke sessie kort geëvalueerd hoe u de sessie ervaren heeft en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Calamiteiten beleid      Bij onverwachte sluiting van de praktijk door plotseling overlijden of een andere calamiteit kunt u contact opnemen met waarnemend collega, indien u nog niet door haar benaderd bent. Hij/zij kan met u de mogelijkheden van vervolgbehandeling bespreken.

Klachtenbeleid             We werken volgens de beroepscode en hechten groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling. Een laagdrempelige en open communicatie dragen hieraan bij, evenals het regelmatig evalueren van de behandeling. We vragen uw toestemming voor belangrijke keuzes binnen het zorgproces. Indien er toch sprake is van onvrede of klachten over het zorgproces c.q. de communicatie daarover kunt u deze het beste direct en open met ons bespreken. Dit werkt meestal het snelste. Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om uw onvrede rechtstreeks te bespreken of dat u niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking. In dat geval kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen van een van mijn beroepsverenigingen. Deze kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen.

Beroepsverenigingen
• NVPA: licentienummer 101145 ((Clara) Overkoepelende organisatie RBCZ : licentienummer 901073R
• NVAGT: lidnummer 2102 (Clara) lidnummer 1054 (Jack)
• EAGT