≡ Menu

Hecht je je aan anderen?

In intieme relaties gaat het vooral om hechting. Hecht je je aan je partner, dan voel je je geliefd, begrepen, belangrijk en gewaardeerd. Als je als persoon vreest genegeerd, verlaten of gecontroleerd te worden, dan besmet dat je hechting aan je partner. Onaffe gebeurtenissen kunnen zo een warme relatie laten bekoelen. Relatietherapie is helend hierin.