≡ Menu

Nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2024 alleen therapie met één therapeut

Eind juni 2024 beëindigt Jack zijn werkzaamheden als relatietherapeut. Na een geleidelijke afbouw van werkzaamheden de afgelopen jaren, is dit eindpunt gekozen. Jack: “zo ontstaat er meer tijd en aandacht voor activiteiten als ‘pensionado’. Bijvoorbeeld de wens om meer theatervoorstellingen te maken en vaker te spelen krijgt gestalte. Dit naast de activiteiten ten behoeve van struikelstenen, Europese accreditatie van gestalttherapie opleidingen, mantelzorg, moestuin, museumbezoek en vakantie.”

Daarom vanaf januari 2024 geen nieuwe cliënten voor Clara en Jack samen. Clara blijft relatietherapie verzorgen door alleen met stellen te werken. Haar andere werkzaamheden vanuit Kind en Gezin gaan ook gewoon verder.